Resum Consell Escolar relatiu a la COVID-19 i finl de curs

Resum Consell Escolar relatiu a la COVID-19 i finl de curs

Benvolgudes famílies

Ahir es va reunir el Consell Escolar de la nostra escola, del que també forma part APIMA CIDE, per donar-nos la informació sobre les noves instruccions de la Conselleria d’Educació per aquest darrer trimestre.

Vos feim un resum:

▪️ Les tasques fetes durant aquest tercer trimestre només podran tenir una repercussió positiva en la nota de final de curs i en cap cas davallar la qualificació de l’alumnat.

▪️ Es farà un pla individualitzat, quan sigui necessari, per l’alumnat amb àrees suspeses per tal de poder-les recuperar. D’igual manera, es fan plans individualitzats per a aquell alumnat amb alguna dificultat específica d’aprenentatge.

▪️Als cursos de 4t d’ESO, Batxillerat i cicles formatius es podrà avançar temari sempre que tot l’alumnat ho pugui seguir en condicions òptimes. En cap cas el que s’avanci tendrà repercussió en l’avaluació de final de curs. La qualificació es basarà en el que hagi fet l’alumnat a les classes presencials. Es prioritzaran tasques de caràcter competencial i per poder recuperar la 1a i 2a avaluació, en cas de dur suspesa la matèria o per pujar nota.

▪️ S’està fent un seguiment de les famílies amb dificultats tècniques i es faciliten les eines necessàries perquè puguin estar en contacte amb el professorat i lliurar les tasques.

▪️ PTs i ALs participen en les reunions on es preparen les feines que s’envien a l’alumnat i estan en permanent coordinació amb els tutors i tutores. En alguns casos es fan tutories individualitzades o en petit grup per reforçar l’aprenentatge.
El Departament d’Orientació es reuneix setmanalment per fer el seguiment dels alumnes NESE i juntament amb les PTs ajuda en l’elaboració de materials adaptats, dóna suport a l’alumnat amb dificultats i fa de nexe d’unió entre famílies i professorat especialista.

▪️ Seguint les instruccions de Conselleria de cara al curs que ve, no es canviaran llibres de text, a no ser en casos excepcionals.

Tot l’equip del CIDE està fent feina de manera contínua i coordinada per poder oferir el seu servei de la millor manera possible a totes les famílies.
Segueixen les instruccions de les Conselleries, que ja sabem que en alguns casos canvien d’un dia per l’altre.
L’escola no té encara informació oficial sobre l’obertura del centre durant el mes de juliol, ni de si s’obrirà per alumnat de fins a 6 anys, tampoc de les mesures de seguretat que hauran de prendre per setembre, tot i que tenen clar que les hauran de prendre i encara no coneixen en detall el procediment d’escolarització.

Però podem tenir la tranquil·litat que ens aniran informant a mesura que els vagin arribant les instruccions.

🤝Volem agrair a tot el personal del CIDE la seva feina i a totes les famílies donar-vos les gràcies pel vostre esforç en fer que aquesta situació, que angoixa a tothom, sigui un poc millor🤝

Tots i totes feim escola!