EN QUE S’INVERTEIXEN LES APORTACIONS QUE FAN LES FAMÍLIES A L’ESCOLA?

EN QUE S’INVERTEIXEN LES APORTACIONS QUE FAN LES FAMÍLIES A L’ESCOLA?

ℹ️ Ens pareix important que totes les famílies del CIDE tenguem coneixement d’en què s’inverteixen les aportacions voluntàries mensuals que feim a l’escola i, durant les reunions virtuals de començament de curs, l’equip directiu ens va informar d’això.

Però hem cregut oportú demanar a gerència informació més concreta sobre aquest tema i ens han facilitat un llistat de tot allò que poden fer gràcies a les aportacions de les famílies que ho pagam i que en surt beneficiat tot l’alumnat de l’escola.

➡️ Amb aquestes aportacions es pot fer tot allò que no cobreix la Conselleria.

* Adquisició d’equipament informàtic: ordinadors, tablets, portàtils, canons, programari.

* Manteniment i millora de la xarxa WiFi

* Un enginyer i un tècnic informàtic fent feina durant l’horari lectiu per resoldre incidències.

* Millora de l’equipament i dotació de les aules.

* Substitucions de les baixes del professorat que no cobreix la Conselleria.

* Contractació de personal pel departament d’orientació d’infantil i primària.

* Desdoblaments per donar una atenció més individualitzada, reducció de ràtio d’alumnes per aula a alguns grups D’ESO i Batxillerat.

* Construcció, millora i manteniment de les instal·lacions esportives, camp de futbol, pistes del pavelló, vestidors, pistes de vòlei cobertes, pistes de bàsquet i futbet, patis, teatre, laboratoris, biblioteca, etc

* Dotació de material d’activitats esportives.

* Personal per atendre a l’alumnat amb mobilitat reduïda. La Conselleria paga 1 persona a mitja jornada i el centre en té 3 a jornada completa.

* Part no subvencionada de l’aula modular de 6è EP

* Correu @nigul.coop

* Millora despeses generals: calefacció, electricitat, tècnics de manteniment, servei de neteja, administració, consergeria. Les despeses de funcionament que paga la Conselleria estan congelades des del curs 2008/09 i els costos s’incrementen contínuament.

* Part de les despeses generades per fer front a la COVID i que no estan cobertes per la partida específica de la Conselleria, com l’augment de personal de neteja, productes sanitaris, manteniment de les sales d’aïllament, etc.

📞 Si teniu algun dubte o voleu més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb el centre i no tendran cap problema en donar-vos resposta.