Protocol Dieta Especial

Aquelles famílies que tengueu fills o filles amb necessitat de dieta especial, per al·lèrgies, intoleràncies, malaltia, etc, ho heu de comunicar al centre i adjuntar l’informe mèdic en el qual s’especifiqui quin tipus de dieta ha de seguir.

Al web del CIDE podeu trobar el document que heu d’entregar al tutor/a.

http://cide.es/…/full-protocol-dieta-especial-al%C2%B7l…