FORMULARIS D’INSCRIPCIÓ A LES PROPERES XERRADES

FORMULARIS D’INSCRIPCIÓ A LES PROPERES XERRADES

‼️Vist que molta gent ens ha demanat si es podia inscriure a les properes xerrades, hem obert inscripcions i esdeveniment per:

🍏HÀBITS SALUDABLES de dia 11 de febrer
https://forms.gle/tdiWS3VXCKKoo22PA

✏️DISLÈXIA de dia 12 de març
https://forms.gle/HLCEsCWhAfJmi9QL6

🙏Vos demanam que, per favor, si arribat el dia de la xerrada no hi podeu assistir, ens ho comuniqueu.
Moltes vegades les persones que imparteixen les xerrades ens demanen una previsió d’assistència per preparar millor la seva activitat.
I sobretot pel tema de la guarderia, pensau que si hi ha molts d’infants apuntats, es necessitarà una persona de reforç per al servei i això requereix organització prèvia.

👉 Comentar-vos que a les xerrades organitzades per APIMA CIDE hi pot assistir qualsevol persona interessada, sigui o no sigui del CIDE, que s’apunti en el formulari d’inscripció. L’única diferència és que el servei de guarderia i ludoteca és únicament per a alumnat matriculat a l’escola.

Esperam i desitjam que vos animeu, sempre que vos sigui possible, a participar en les activitats organitzades 😀